00257-2018-0021 Публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително–монтажни работи на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград с четири обособени позиции“.

08 Ноември 2018

- Обособена позиция № 1: „Упражняване на авторски надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 1“;
- Обособена позиция № 2 „Упражняване на авторски надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 2“;
- Обособена позиция № 3 „Упражняване на авторски надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Новачене“
- Обособена позиция № 4 „Упражняване на авторски надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Скравена, Община Ботевград, Етап II“

 

Техническа документация - свали от тук

Документация
Документация
08 Ноември 2018
Техническа спецификация
08 Ноември 2018
Критерии за възлагане
08 Ноември 2018
Образци
08 Ноември 2018
Проект на договор
08 Ноември 2018
Обявление
Обявление
08 Ноември 2018
Обявление за възложена поръчка - за обособени позиции 1, 2, 3 и 4
16 Април 2019
Решение
Решение за откриване на процедура
08 Ноември 2018
Решение за определяне на изпълнител
08 Февруари 2019
Протоколи
Протокол № 2
17 Януари 2019
Протокол №1
08 Февруари 2019
Протокол №3
08 Февруари 2019
Протокол №4
08 Февруари 2019
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
08 Февруари 2019
Файлове за преглед
Техническа документация
08 Ноември 2018
Съобщение за отваряне на ценови оферти
28 Януари 2019
Назад