00257-2018-0021 Публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително–монтажни работи на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград с четири обособени позиции“.

08 Ноември 2018

- Обособена позиция № 1: „Упражняване на авторски надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 1“;
- Обособена позиция № 2 „Упражняване на авторски надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Литаково – Етап 2“;
- Обособена позиция № 3 „Упражняване на авторски надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Новачене“
- Обособена позиция № 4 „Упражняване на авторски надзор при реконструкция на водопроводна мрежа на с. Скравена, Община Ботевград, Етап II“

 

Техническа документация - свали от тук

Документация
Документация
08 Ноември 2018
Техническа спецификация
08 Ноември 2018
Критерии за възлагане
08 Ноември 2018
Образци
08 Ноември 2018
Проект на договор
08 Ноември 2018
Обявление
Обявление
08 Ноември 2018
Решение
Решение за откриване на процедура
08 Ноември 2018
Протоколи
Протокол № 2
17 Януари 2019
Файлове за преглед
Техническа документация
08 Ноември 2018
Назад