00257-2019-0013 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на сол за зимна обработка на пътища за нуждите на ОП „БКС”

28 Ноември 2019
Решение
Решение за откриване на процедура
28 Ноември 2019
Назад