C-1/30.01.2019г. Събиране на оферти с обява с предмет:„Изработване на технически проект за внедряване на енергоспестяващи мерки и за ремонт на Многопрофилна болница за активно лечение-Ботевград“ гр. Ботевград, област Софийска“

30 Януари 2019
Документация
Документация
30 Януари 2019
Обява
Обява
30 Януари 2019
Технически проекти
Техническа документация
30 Януари 2019
Договори
Проект на договор
30 Януари 2019
Файлове за преглед
Образци
30 Януари 2019
Разяснение 1
01 Февруари 2019
Заповед за прекратяване
05 Февруари 2019
Назад