C-15/11.10.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет:„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2017-2018Г.”

11 Октомври 2017
Документация
Документация
11 Октомври 2017
Обява
Обява
11 Октомври 2017
Договори
Проекто договор
11 Октомври 2017
Договор
13 Ноември 2017
Протоколи
Протокол 1
27 Октомври 2017
Протокол 2
27 Октомври 2017
Файлове за преглед
Образци
11 Октомври 2017
Съобщение за удължаване
18 Октомври 2017
Назад