C-15/11.10.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет:„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2017-2018Г.”

11 Октомври 2017
Документация
Документация
11 Октомври 2017
Обява
Обява
11 Октомври 2017
Договори
Проекто договор
11 Октомври 2017
Файлове за преглед
Образци
11 Октомври 2017
Съобщение за удължаване
18 Октомври 2017
Назад