C-16/31.10.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет:„„Надграждане на общинска система за видеонаблюдение на община Ботевград“

31 Октомври 2017
Документация
Документация
31 Октомври 2017
Обява
Обява
31 Октомври 2017
Договори
Проект на договор
31 Октомври 2017
Договор
12 Декември 2017
Протоколи
Протокол 2
10 Ноември 2017
Протокол 1
29 Ноември 2017
Протокол 3
29 Ноември 2017
Файлове за преглед
Образци
31 Октомври 2017
Разяснение по чл. 189 от ЗОП
03 Ноември 2017
Назад