C-2/05.02.2019г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Изработване на технически проект за внедряване на енергоспестяващи мерки и за ремонт на Многопрофилна болница за активно лечение-Ботевград“ гр. Ботевград, област Софийска“

05 Февруари 2019
Документация
Документация
05 Февруари 2019
Обява
Обява
05 Февруари 2019
Договори
Проект на договор
05 Февруари 2019
Договор
12 Април 2019
Протоколи
Протокол №2
22 Февруари 2019
Протокол №1
20 Март 2019
Протокол №3
20 Март 2019
Файлове за преглед
Образци
05 Февруари 2019
Техническа документация
05 Февруари 2019
Назад