C-2/05.02.2019г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Изработване на технически проект за внедряване на енергоспестяващи мерки и за ремонт на Многопрофилна болница за активно лечение-Ботевград“ гр. Ботевград, област Софийска“

05 Февруари 2019
Документация
Документация
05 Февруари 2019
Обява
Обява
05 Февруари 2019
Договори
Проект на договор
05 Февруари 2019
Файлове за преглед
Образци
05 Февруари 2019
Техническа документация
05 Февруари 2019
Назад