Пазарни консултации относно: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО регион Ботевград“ и изпълнение на авторски надзор по време на строителството“

19 Февруари 2018
Файлове за преглед
Информация
19 Февруари 2018
Приложение 2
19 Февруари 2018
Генерален план
19 Февруари 2018
Съобщение за удължаване
26 Февруари 2018
Назад