Пазарни консултации относно: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО регион Ботевград“ в експлоатация“

19 Февруари 2018
Файлове за преглед
Информация
19 Февруари 2018
Приложение 2
19 Февруари 2018
Съобщение за удължаване
26 Февруари 2018
Назад