Пазарни консултации при подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Ракла“ 1100 литра и нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 литра за нуждите на община Ботевград“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци – контейнери тип „Ракла“ 1100 литра“ Обособена позиция № 2: „Доставка на нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 литра за нуждите на община Ботевград“

12 Юли 2017
Файлове за преглед
Информация
12 Юли 2017
Назад