Пазарни консултации при подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инвестиционно проектиране за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград”

20 Юни 2017
Файлове за преглед
Информация
20 Юни 2017
Назад