ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪНШНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА РСУО - РЕГИОН БОТЕВГРАД“ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ДО 30 МЕСЕЦА

19 Февруари 2018
Файлове за преглед
Информация
19 Февруари 2018
Приложение 2
19 Февруари 2018
Съобщение за удължаване
26 Февруари 2018
Назад