С-10/19.09.2018г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Ракла“ 1100 литра и нови пластмасови съдове за битови отпадъци – 240 литра за нуждите на община Ботевград“ в две обособени позиции:

19 Септември 2018

Обособена позиция № 1: „Доставка на нови метални специализирани съдове 
за събиране на битови отпадъци – контейнери тип „Ракла“ 1100 литра“

Обособена позиция № 2: „Доставка на нови пластмасови съдове за битови 
отпадъци – 240 литра за нуждите на община Ботевград“

Документация
Документация
19 Септември 2018
Обява
Обява за обществена поръчка
19 Септември 2018
Договори
Проект на договор
19 Септември 2018
Договор за обособена позиция 2
04 Декември 2018
Договор за обособена позиция 1
20 Декември 2018
Протоколи
Протокол 2
09 Ноември 2018
Протокол 1
23 Ноември 2018
Протокол 3
23 Ноември 2018
Файлове за преглед
Образци
19 Септември 2018
Назад