С-11/18.08.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на гр. Ботевград, в две обособени позиции

18 Август 2017

„Извършване на строително-ремонтни работи на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на гр. Ботевград, в две обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: "Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 05815.303.120 по КК на гр. Ботевград“;

Обособена позиция №2: „Изграждане на улица до магазин Кауфланд между ОТ 2537 и ОТ 985 – 200м., гр. Ботевград “

 

 

Документация
Документация
18 Август 2017
Обява
Обява
18 Август 2017
Договори
Проекто договор
18 Август 2017
Договор Обособена позиция 2
02 Октомври 2017
Договор Обособена позиция 1
02 Октомври 2017
Протоколи
Протокол 1
18 Септември 2017
Протокол 2
18 Септември 2017
Протокол 3
18 Септември 2017
Файлове за преглед
Техническа спецификация позиция 1
18 Август 2017
Техническа спецификация позиция 2
18 Август 2017
КСС позиция 1
18 Август 2017
КСС позиция 2
18 Август 2017
Образци
18 Август 2017
Назад