С-11/20.09.2018г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на употребяван специализиран сметосъбиращ автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ - гр. Ботевград“

20 Септември 2018
Документация
Документация
20 Септември 2018
Обявление
Обява за обществена поръчка
20 Септември 2018
Договори
Проект на договор
20 Септември 2018
Договор
16 Ноември 2018
Протоколи
Протокол
09 Октомври 2018
Файлове за преглед
Образци
20 Септември 2018
Съобщение за удължаване на срок
28 Септември 2018
Назад