С-12/10.10.2018 г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Ботевград за зимния период 2018-2019г.”

10 Октомври 2018

 

Документация
Документация
10 Октомври 2018
Обява
Обява
10 Октомври 2018
Технически проекти
Техническа спецификация
10 Октомври 2018
Договори
Договор
10 Октомври 2018
Договор с изпълнител
23 Ноември 2018
Протоколи
Протокол 2
22 Октомври 2018
Протокол 1
31 Октомври 2018
Протокол 3
31 Октомври 2018
Файлове за преглед
Методика
10 Октомври 2018
Образци
10 Октомври 2018
Назад