С-12/10.10.2018 г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Ботевград за зимния период 2018-2019г.”

10 Октомври 2018

 

Документация
Документация
10 Октомври 2018
Обява
Обява
10 Октомври 2018
Технически проекти
Техническа спецификация
10 Октомври 2018
Договори
Договор
10 Октомври 2018
Файлове за преглед
Методика
10 Октомври 2018
Образци
10 Октомври 2018
Назад