С-12/18.08.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Реконструкция на водопроводна система в с. Врачеш – Главен клон I н.з. от т. Т889 до т. Т885, Клон 70 от т. Т892 до т. Т893, Клон 57 от т. Т1314 до т. Т862, Клон 58 от т. Т890 до т. Т1050 с обща дължина 722 м.“

21 Август 2017
Документация
Документация
21 Август 2017
Обява
Обява
21 Август 2017
Договори
Проекто договор
21 Август 2017
Договор
09 Октомври 2017
Протоколи
Протокол 1
21 Септември 2017
Протокол 2
21 Септември 2017
Протокол №3
21 Септември 2017
Файлове за преглед
КСС
21 Август 2017
Техническа спецификация - 1
21 Август 2017
Техническа спецификация - 2
21 Август 2017
Образци
21 Август 2017
Назад