С-13/22.08.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Изпълнение на независим финансов одит по проекти на Община Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с бенефициент Община Ботевград” с осем обособени позиции

22 Август 2017
Документация
Документация
22 Август 2017
Обява
Обява
22 Август 2017
Договори
Договор ОП 1
01 Декември 2017
Договор ОП 2
01 Декември 2017
Договор ОП 3
01 Декември 2017
Договор ОП 4
01 Декември 2017
Договор ОП 5
01 Декември 2017
Договор ОП 6
01 Декември 2017
Договор ОП 7
01 Декември 2017
Договор ОП 8
01 Декември 2017
Протоколи
Протокол 1
08 Ноември 2017
Протокол 2
08 Ноември 2017
Протокол 3
08 Ноември 2017
Файлове за преглед
Образци
22 Август 2017
Разяснение 1
24 Август 2017
Назад