С-14/24.10.2019 г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Ботевград за зимния период 2019-2020г.”

24 Октомври 2019
Документация
Документация
24 Октомври 2019
Обява
Обява
24 Октомври 2019
Технически проекти
Техническа спецификация
24 Октомври 2019
Договори
Проект на договор
24 Октомври 2019
Протоколи
Протокол 2
13 Ноември 2019
Файлове за преглед
Образци
24 Октомври 2019
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
24 Октомври 2019
Съобщение за удължаване на срок
04 Ноември 2019
Назад