С-17/09.11.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на употребяван мултифункционален автомобил – двураменен контейнеровоз за събиране на строителни отпадъци, снабден със зимно оборудване".

09 Ноември 2017
Документация
Указание за участие
09 Ноември 2017
Обява
Обява
09 Ноември 2017
Договори
Проект на договор
09 Ноември 2017
Договор за доставка автомобил
04 Декември 2017
Приложение №1 и 2
04 Декември 2017
Протоколи
Протокол
29 Ноември 2017
Файлове за преглед
Образци
09 Ноември 2017
Съобщение за удължаване за срок
16 Ноември 2017
Назад