С-2/14.06.2018 г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на специализиран автомобил „автовишка“ – втора употреба за нуждите на община Ботевград“

14 Юни 2018
Документация
Документация
14 Юни 2018
Обява
Обява
14 Юни 2018
Съобщение за удължен срок
21 Юни 2018
Договори
Проект на договор
14 Юни 2018
Договор
18 Юли 2018
Протоколи
Протокол
05 Юли 2018
Файлове за преглед
Образци
14 Юни 2018
Назад