С-5/02.08.2018г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на покрив, подмяна на дограма, направа на топлоизолация и изграждане на отоплителна инсталация в ДГ „Здравец“ в с. Литаково, община Ботевград”

02 Август 2018
Документация
Документация
02 Август 2018
Обява
Обява
02 Август 2018
Технически проекти
Техническа документация
02 Август 2018
Договори
Проект на договор
02 Август 2018
Договор
14 Септември 2018
Протоколи
Протокол 2
27 Август 2018
Протокол 1
05 Септември 2018
Протокол 3
05 Септември 2018
Файлове за преглед
КСС
02 Август 2018
Образци
02 Август 2018
Методика за оценка
02 Август 2018
Назад