С-6/02.08.2018г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на покрив и подмяна на дограма на ДГ „Здравец“ в с. Трудовец, община Ботевград“

02 Август 2018
Документация
Документация
02 Август 2018
Обява
Обява
02 Август 2018
Договори
Проект на договор
02 Август 2018
Файлове за преглед
КСС
02 Август 2018
Образци
02 Август 2018
Методика за оценка
02 Август 2018
Техническа спецификация
02 Август 2018
Назад