С-6/02.08.2018г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на покрив и подмяна на дограма на ДГ „Здравец“ в с. Трудовец, община Ботевград“

02 Август 2018
Документация
Документация
02 Август 2018
Обява
Обява
02 Август 2018
Договори
Проект на договор
02 Август 2018
Договор
05 Октомври 2018
Протоколи
Протокол 2
31 Август 2018
Протокол №1
20 Септември 2018
Протокол №3
20 Септември 2018
Файлове за преглед
КСС
02 Август 2018
Образци
02 Август 2018
Методика за оценка
02 Август 2018
Техническа спецификация
02 Август 2018
Назад