С-6/03.04.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на нов колесен трактор за нуждите на Община Ботевград"

03 Април 2017
Обява
Обява
03 Април 2017
Договори
Договори
03 Април 2017
Договор за доставка на трактор
30 Май 2017
Протоколи
Протокол
12 Май 2017
Файлове за преглед
Указание за участие
03 Април 2017
Образци
03 Април 2017
Назад