С-7/08.05.2019г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на 1 /един/ брой специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Ботевград”

08 Май 2019
Документация
Документация
08 Май 2019
Техническа спецификация
08 Май 2019
Обява
Обява
08 Май 2019
Съобщение за удължен срок
20 Май 2019
Договори
Проект на договор
08 Май 2019
Договор
10 Юни 2019
Протоколи
Протокол 1
29 Май 2019
Протокол 2
29 Май 2019
Файлове за преглед
Методика за оценка
08 Май 2019
Образци
08 Май 2019
Назад