С-7/10.05.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи“ в две обособени позиции

10 Май 2017

„Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи“ в две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и благоустрояване на градски парк в град Ботевград,  Етап 1 – Представителна – площадна зона в северната част на парка“;

 Обособена позиция №2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общи части и тоалетни в Сградата за доболнична помощ, гр. Ботевград“

Обява
Обява
10 Май 2017
Договори
Проект на договор
10 Май 2017
Файлове за преглед
Образци
10 Май 2017
Указания за участие
10 Май 2017
Съобщение удължен срок
19 Май 2017
Назад