С-7/10.05.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи“ в две обособени позиции

10 Май 2017

„Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи“ в две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и благоустрояване на градски парк в град Ботевград,  Етап 1 – Представителна – площадна зона в северната част на парка“;

 Обособена позиция №2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на общи части и тоалетни в Сградата за доболнична помощ, гр. Ботевград“

Обява
Обява
10 Май 2017
Договори
Проект на договор
10 Май 2017
Договор с приложения - позиция 2
13 Юли 2017
Договор с приложения - позиция 1
13 Юли 2017
Протоколи
Протокол № 2
08 Юни 2017
Протокол № 1
20 Юни 2017
Протокол №3
20 Юни 2017
Файлове за преглед
Образци
10 Май 2017
Указания за участие
10 Май 2017
Съобщение удължен срок
19 Май 2017
Назад