С-7/10.08.2018г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Благоустрояване и озеленяване на вътрешно квартални пространства в УПИ – I за жилищно строителство в кв.167 и кв.167а по плана на гр. Ботевград”

10 Август 2018
Документация
Документация
10 Август 2018
Обява
Обява
10 Август 2018
Технически проекти
Техническа документация
10 Август 2018
Договори
Проект на договор
10 Август 2018
Протоколи
Протокол 1
02 Октомври 2018
Протокол 2
02 Октомври 2018
Файлове за преглед
КСС 12.1 кв.167 - южен
10 Август 2018
КСС 12.2 кв.167а - северен
10 Август 2018
Методика за оценка
10 Август 2018
Образци
10 Август 2018
Съобщение за удължаване на срок
27 Август 2018
Назад