С-9/14.08.2018г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на асфалтова смес – плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А (АС 12,5 изн. А 50/70) за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ - гр. Ботевград“.

14 Август 2018
Документация
Документация
14 Август 2018
Обява
Обява
14 Август 2018
Договори
Проект на договор
14 Август 2018
Договор за доставка
20 Септември 2018
Протоколи
Протокол
03 Септември 2018
Файлове за преглед
Образци
14 Август 2018
Разяснение 1
16 Август 2018
Съобщение за удължаване на срок
21 Август 2018
Назад