Профил на купувачаКонкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала “Арена Ботевград” гр. Ботевград

00257-2016-0009 Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зал...

04 Октомври 2016   Виж ...


Пазарни проучвания по проект на читалище в с. Скравена

Във връзка с изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП Ви предоставяме документи за оферта по следния  проект на читалище в с. Скравена

21 Септември 2016   Виж ...


Пазарни проучвания по проект на читалище в с. Врачеш

Във връзка с изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП Ви предоставяме документи за оферта по следния  проект на читалище в с. Врачеш

21 Септември 2016   Виж ...
00257-2016-0008 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителна и специализирана техника за нуждите на Община Ботевград“

„Доставка на строителна и специализирана техника за нуждите на Община Ботевград“, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка ...

03 Август 2016   Виж ...
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Ботевград” в дванадесет обособени позиции"

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във  връзка с реализацията на Националната програма за енергийна  ефективност на мно...

14 Април 2016   Виж ...