Профил на купувача

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност и обследване на сгради за установяване на техническите характеристики

„Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност и обследване на сгради за установяване на техниче...

02 Март 2016   Виж ...


Доставка на два броя специализирани транспортни средства за събиране и извозване на битови отпадъци

Доставка на два броя специализирани транспортни средства за събиране и извозване на битови отпадъци за нуждите на Общинско предприятие „Благоустрой...

08 Февруари 2016   Виж ...


Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики

Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3...

07 Януари 2016   Виж ...


Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради от жилищна, образователната и културна инфраструктура

Публична покана с предмет: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради от жилищна, образователната и културна инфраструктура на ...

07 Януари 2016   Виж ...


Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград в пет обособени позиции

Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от об...

30 Декември 2015   Виж ...


Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път ІV-10032-Паргинга пред манастир „Св.Четиридесет мъченици"

Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път ІV-10032-Паргинга пред манастир „Св.Четиридесет мъченици" и изкърпване в посока с.В...

11 Декември 2015   Виж ...


Доставка на течни горива за МПС в две обособени позиции

Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течни горива за МПС в две обособени позиции: 00257-2015-0005...

05 Октомври 2015   Виж ...


Подмяна на покривни елементи на поликлиниката в гр. Ботевград

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за „Подмяна на покривни елементи на поликлиниката в гр. Ботевград”

16 Септември 2015   Виж ...