Профил на купувача - Събиране на Оферти с обяваС-11/18.08.2017г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на гр. Ботевград, в две обособени позиции

„Извършване на строително-ремонтни работи на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на гр. Ботевград, в...

18 Август 2017   Виж ...