ИзбориИзбори за Европейски парламент от Република България 26 май 2019г.

„За избирателите, относно справки в избирателните списъци чрез сайта на ГД ГРАО и подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес по електронен път“ Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" къ...

Виж ...Назад