Избори за Европейски парламент от Република България 26 май 2019г.

„За избирателите, относно справки в избирателните списъци чрез сайта на ГД ГРАО и подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес по електронен път“

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен. Той е достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

-Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

Списък документи
Заповед за образуване на избирателни секции в община Ботевград за изборите за членове на Европейския парламент от Република България 26 май 2019г
Декларация за вписване в избирателен списък - част II
Завление-декларация за гласуване в секция извън страната
Упражняване правото на гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, да избира членове на Европейския парламент от Република България
Условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната
Вписване на избиратели в избирателния списък по настоящ адрес
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Писмо-покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК в община Ботевград за изборите на 26 май 2019г
Избирателен списък – част I - ва за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Назад