Начало

Работно време

Работно време с граждани- Център за административно обслужване - от 8.30 до 17:30 ч.- Главни експерти "АС"четвъртък - от 8.30 ч. до 12.30 ч.- Технически службипонеделник до петък - от 8.30 ч. до 12.30 ч.

Виж ...


Банкови сметки

ЗА ПРИХОДИ ПО ЗМДТ И ТАРИФИ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД:IBAN: BG93FINV91508404348306КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ: 446500 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ442300 ДАНЪК ...

Виж ...


Приемни дни

  Телефони за предварително записване на среща с   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД   0723/ 66 607; 0884 927 437       ГРАФИК   ПРИЕМНИ ДНИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОТЕВГРАД   ...

Виж ...


Защита на личните данни

Община Ботевград отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.По при...

Виж ...


Условия за ползване

Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между Община Ботевград и всяко физическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от Община Ботевград. Осъществявайк...

Виж ...
Контакти

АдресОБЩИНА БОТЕВГРАД площад "Освобождение" 13, 2140 Ботевград, Българияe-mail: obshtina@botevgrad.org

Виж ...Назад