Структура

Кмет

Иван Александров Гавалюгов Роден на 07.10.1977г. Възпитаник на ГПЧЕ "Алеко Константинов", гр. Правец. Владее отлично английски език и ползва руски език. Семеен с три деца.   През 1999г. започва собствен бизнес в областта на компютърните тех...

Виж ...


Заместник кметове

Борис Богданов Борисов - Зам. кмет по: Финанси, бюджет и икономикароден на 28.03.1979г.тел.: 0723/66 603,0723/69 104e-mail: bborisov@botevgrad.orgинж. Цветелин Николов Цветков - Зам. кмет по: Благоустрояване, строителство, транспорт, обществе...

Виж ...


Секретар

Стефка Георгиева Граматиковародена: 22.09.1970г.тел.: 0723 / 66 604, 0723 / 69 105e-mail: s.gramatikova@botevgrad.org

Виж ...


Кметове и кметски наместници

с.Врачеш Марин Цветков Бончовски - роден на 13.10.1965г. тел. 07134/2211   с.Трудовец Веселин Иванов Драганов - роден на 10.04.1956г. тел. 07135/3030   с.Скравена Методи Илиев Драганов - роден на 24.05.1950г. тел. 07137/2232 &...

Виж ...Назад