ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Списък документи
Протокол за разпределение на ливади, мери и пасища - 2016г.
Протокол ЗСПЗЗ 2016-2017г-37и,ал.7
Обява / 24.02.2017г.
Списък имоти / 24.02.2017г.
Документи за кандидатстване за имоти / 24.02.2017г.
ПРОТОКОЛ за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Ботевград / 01.05.2017
ПРОТОКОЛ за допълнително разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Ботевград / 31.05.2017

Назад