Приемни дни

Иван Гавалюгов - Кмет на Община Ботевград, всяка седмица, в ден според програмата му, за който записалите се предварително се уведомяват;

Записване за приемните дни се извършва в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Ботевград - гише "Информация" №5, както следва :

За кмет на Община Ботевград - четвъртък от 8.30ч. до 12.00ч.;

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация, вкл. писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон, електронна поща за контакт.

Списъкът на записалите се за приемен ден и информацията по проблемите за разискване се предоставят от служител на гише "Информация" №5 в Центъра за административно обслужване на кмета на Община Ботевград - в петък до 12.00 часа.

Назад