Обяви

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград“

03 Февруари 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ "Н.Й. Вапцаров, гр. Ботевград"

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград“   

03 Февруари 2023   Прочети ...


Съобщение на Областна дирекция „Земеделие“ - София област за провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

  Изх. №........................................   ДО  Г-Н ИВАН ГАВАЛЮГОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД АДРЕС: ГР.БОТЕВГРАД, ПЛ „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ №13   УВАЖАЕМИ Г-Н ГАВАЛЮГОВ,   На основание чл.16, ал.5, от Закона за регистрация и контрол на земеделската ...

31 Януари 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Технически изпълнител „Общински съвет за сигурност“

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор на минимална работна заплата за длъжността Технически изпълнител „Общински съвет за сигурност“ по Постановление № 212 на МС от 10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство з...

30 Януари 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността „Старши инспектор” към Дирекция  „Местни данъци и такси“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Старши инспектор”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”.  2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - едн...

24 Януари 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността „Инспектор” към Дирекция  „Местни данъци и такси“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Инспектор”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”.  2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изис...

24 Януари 2023   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Във връзка със стартиране процедура по отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2023 – 2024 г. по реда на чл. 37и ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Община Ботевград орга...

23 Януари 2023   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ АПС Трейдинг ООД

  На основание „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА“, АПС Трейдинг ООД уведомява жителите на община Ботевград, че има следното инвестиционно предложение: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОИЗВОДС...

17 Януари 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 13.01.2023г.

14 Януари 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 06.01.2023г.

08 Януари 2023   Прочети ...