Обяви

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Младши експерт „ТСУ”

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква. 3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професи...

23 Февруари 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист „Технически и архивно обслужване“

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование – средно / средно. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква. 3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професионална компетентност. 4. Допълните...

23 Февруари 2024г.   Прочети ...


Съобщение на Областна дирекция „Земеделие“ - София област за провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

На основание чл.16, ал.5, от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, моля да възложите на съответните кметове на кметства, в управляваната от Вас община, да известят по места собствениците на посочената в приложените сп...

21 Февруари 2024г.   Прочети ...


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СЛЕД ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ПОДБОР НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА „ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНИТЕ КОПРИВЩИЦА И ГОРНА МАЛИНА

    АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Програма „Развитие на човешките ресурси“   Oбщина  Ботевград в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект:  „„Повишаване на капацитета на служителите на...

19 Февруари 2024г.   Прочети ...


Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв

15 Февруари 2024г.   Прочети ...


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС Вх. поща

13 Февруари 2024г.   Прочети ...


Списък на лицата, допуснати до явяване на интервю за „социален работник“, предоставящ услугата „приемна грижа” в общините Копривщица и Горна Малина

    АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Програма „Развитие на човешките ресурси“   Oбщина  Ботевград в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект: „Повишаване на капацитета на служителите на А...

13 Февруари 2024г.   Прочети ...


Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили

09 Февруари 2024г.   Прочети ...


Нова заповед за ГРИП 2024 Софийска област 08.02.2024

09 Февруари 2024г.   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 20....

06 Февруари 2024г.   Прочети ...