Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 15.05.2020г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 15.05.2020г. № по ред Длъжност Месторабота Образование1 Магистър фармацевт гр.Ботевград Висше2 Технически сътрудник гр.Ботевград Средно3 Работник, товаро-разтоварна дейност ...

15 Май 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 08.05.2020г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 08.05.2020г. № по ред Длъжност Месторабота Образование1 Магистър фармацевт гр.Ботевград Висше2 Технически сътрудник гр.Ботевград Средно3 Работник, товаро-разтоварна дейност ...

13 Май 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист в отдел „Териториално и селищно устройство“

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: средно / средно-техническо. 2. Професионален опит: не се изисква. 3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професионална компетентност.4. Допълнителни изисквания:-  компютърн...

12 Май 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от недвижими имоти – публична общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и  чл. 20, ал. 1, ал. 2 и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020...

12 Май 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост.

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград и във връзка с  Решение №78/ 13.04.2020 г. на Общинск...

12 Май 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020г.

        Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., както следва:        Раздел ІІІ. буква Б. Имоти, които община Ботевг...

11 Май 2020   Прочети ...


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

11 Май 2020   Прочети ...


ОБЩИНА БОТЕВГРАД УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ОБЩИНА БОТЕВГРАДВъв връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.101-0114 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ботевград и Община Мирково” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.10...

08 Май 2020   Прочети ...


Временни промени в разписанието на обществения транспорт

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ,                             считано от 11.05.2020 година                                  БОТЕВГРАД – СОФИЯ: делнично и празнично 6:00 ч.; 6:40 ч; 7:15 ч; 8:15 ч; 10:15 ч; 12:15 ч; 13:15 ч; 14:42 ч.; 15:15...

08 Май 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, част от недвижими имоти – публична общинска собственост

Община Ботевград на основание чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020...

05 Май 2020   Прочети ...