Обяви

ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ РЕДОВНОТО РАЗПИСАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

От 01.03.2021 г. се възстановяват всички курсове автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми. Към момента превозвачът "Юнион Ивкони" ООД /по договор със Софийска Община/няма да изпълнява всички курсове по Републиканската транспорт...

26 Февруари 2021   Прочети ...


ЗАПОВЕД № по-09-109-1 София, 16.02.2021г.  

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр. 9 от 2 февруари 2021г., чл.37в, ал.3, ...

24 Февруари 2021   Прочети ...


Временни промени в разписанието на обществения транспорт

ВРЕМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ Актуално към 15.02.2021 г.   БОТЕВГРАД – СОФИЯ: делнично и празнично 6.00 ч.; 6.40 ч.; 7.15 ч. (не се изпълнява в неделя); 8.15 ч.; 10.15 ч.; 12.15 ч.; 13.15 ч.; 14.42 ч.; 15.15 ч.; 16.30 ч.; 17.30 ч.; 19.00 ...

15 Февруари 2021   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 12.02.2021г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 12.02.2021г.   № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Отговорник, спомагателни дейности с.Трудовец Висше 2 Охранител гр.Ботевград Средно 3 Монтажник, електронни елемент...

12 Февруари 2021   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София-област за периода 15-19.02.2020

Уважаеми клиенти,      ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна...

12 Февруари 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

                 Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:          1. Изважда от  Раздел III. буква А. ...

10 Февруари 2021   Прочети ...


Избори за народни представители на 04 април 2021г.

    Активно избирателно право   Гласуване на избиратели с увреждания     Машинно гласуване

10 Февруари 2021   Прочети ...


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на „Разпределителен газопровод за „Автомагистрали Хемус“ АД – клон Ботевград“, община Ботевград

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС I. Информация за контакт с възложителя: „Балкангаз 2000“ АД – Ботевград Мих...

09 Февруари 2021   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  Във връзка с процедура BG05M9OP001-6.002 на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +“  в Община Ботевград представяме следното:   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА Г...

08 Февруари 2021   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  ОБЩИНА  БОТЕВГРАД             Във връзка с процедура BG05M9OP001-6.002 на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +“  в Община Ботевград представяме следното:   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕ...

08 Февруари 2021   Прочети ...