Обяви

Избори за народни представители на 2 Април 2023г.

  --   Гласуване по настоящ адрес   Гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването   Гласуване с хартиена бюлетина   Гласуване с машина  

03 Февруари 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява процедура за подбор на здравен медиатор

  Необходими документи: -          Автобиография -          Мотивационно писмо -          Копие от диплома за завършено средно образование -          Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Ботевград и в...

03 Февруари 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на ОУ „Отец Паисий“, с. Врачеш“

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на ОУ „Отец Паисий“, с. Врачеш“

03 Февруари 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сграда на ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец“

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сграда  на ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец“

03 Февруари 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, обновяване и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на физкултурния салон на на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград“

03 Февруари 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ "Н.Й. Вапцаров, гр. Ботевград"

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Модернизация, основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград“   

03 Февруари 2023   Прочети ...


Съобщение на Областна дирекция „Земеделие“ - София област за провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

  Изх. №........................................   ДО  Г-Н ИВАН ГАВАЛЮГОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД АДРЕС: ГР.БОТЕВГРАД, ПЛ „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ №13   УВАЖАЕМИ Г-Н ГАВАЛЮГОВ,   На основание чл.16, ал.5, от Закона за регистрация и контрол на земеделската ...

31 Януари 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Технически изпълнител „Общински съвет за сигурност“

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор на минимална работна заплата за длъжността Технически изпълнител „Общински съвет за сигурност“ по Постановление № 212 на МС от 10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство з...

30 Януари 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността „Старши инспектор” към Дирекция  „Местни данъци и такси“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Старши инспектор”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”.  2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - едн...

24 Януари 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността „Инспектор” към Дирекция  „Местни данъци и такси“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Инспектор”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”.  2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изис...

24 Януари 2023   Прочети ...