Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГРАД БОТЕВГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГРАД БОТЕВГРАД В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект ...

01 Октомври 2021   Прочети ...


Искане за преценяване необходимостта от ОВОС - "Зона за отдих и събития във вилна зона Зелин" на МИГ-Ботевград

29 Септември 2021   Прочети ...


Съобщение на Областна дирекция „Земеделие“ - София област за провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

29 Септември 2021   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕДЛАГА УСЛУГИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕДЛАГА УСЛУГИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 20...

28 Септември 2021   Прочети ...


Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

    Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка _ _   Линк за онагледяване на машшино гласуване : https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/

23 Септември 2021   Прочети ...


Уведомление за намерението на община Ботевград да именува улица в с.Врачеш, община Ботевград

21 Септември 2021   Прочети ...


Уведомление за намерението на община Ботевград да именува улица в с.Врачеш, община Ботевград

21 Септември 2021   Прочети ...


Нови заповеди за комисия по чл.37в от ЗСПЗЗ

16 Септември 2021   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ  НА ПЕРСОНАЛ ЗА „ДЕТСКИ КЪТ“ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096-0078-C01 за реализация на проект “Обособяване на детски кът за деца на служители на Община Ботевград“ по процедура чрез подбор на проекти ...

16 Септември 2021   Прочети ...


ОТ ДБТ- БОТЕВГРАД СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ

Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград уведомява своите клиенти, регистрирани като безработни лица, заявили участие в кампанията по Преброяване на населението - 2021г. и одобрени, че следва да декларират в срок до 7 работни дни в Бюрото по труда за ...

16 Септември 2021   Прочети ...