Обяви

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността „Юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване“.

Изисквания за заемане на длъжността „Юрисконсулт”: 1. Образование - висше юридическо, минимална образователна степен „магистър”2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.3. Допълнителни изисквания -  придобита юридиче...

03 Декември 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да приеме Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г.

03 Декември 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да приеме Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2020 - 2023 г.

03 Декември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 02-06.12.2019

29 Ноември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 18-22.11.2019.docx

15 Ноември 2019   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 13.11.2019г.

  №  Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Касиер гр.Ботевград Средно 3 Охранител гр.Ботевград Средно 4 Обслужващ, магазин гр.Ботевград Средно 5 Личен асистент гр.Ботевград Средно 6 Работник, поддръжка ...

13 Ноември 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва: 1. Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намере...

13 Ноември 2019   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – 2020 г.

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт. ...

11 Ноември 2019   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Ботевград

                 На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и о...

11 Ноември 2019   Прочети ...


График за планирани прекъсвания на електрозахранването за София-област за 11-15.11.2019

08 Ноември 2019   Прочети ...