Обяви

Формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция "Образование"

Формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция "Образование".  

12 Февруари 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 06.02.2020г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 06.02.2020г. № по ред Длъжност Месторабота Образование1 Психолог гр.Ботевград Висше2 Технолог гр.Ботевград Висше3 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV ...

11 Февруари 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 10-14.02.2020

11 Февруари 2020   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  ЕН АПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВОНа основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26...

10 Февруари 2020   Прочети ...


Заповед №РД-02-15-6/31.1.2020г. издадена от МРРБ на основание чл.124а, ал.4, т.1

07 Февруари 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София-област - Община Ботевград за периода 03-09.02.2020

31 Януари 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 24.01.2020г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 24.01.2020г. № по ред Длъжност Месторабота Образование1 Психолог гр.Ботевград Висше2 Педагогически съветник гр.Ботевград Висше3 Медицинска сестра гр.Ботевград Висше4 Старши ...

29 Януари 2020   Прочети ...


писмо от ОД „Земеделие“- София област и списък на техниката подлежаща на годишен технически преглед

27 Януари 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 27-31.01.2020

24 Януари 2020   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Ботевград

О Б Я В Л Е Н И ЕНАПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на община БотевградНа основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Администр...

20 Януари 2020   Прочети ...