Обяви

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността: Младши експерт „ТСУ“ в отдел „Териториално и селищно устройство“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Младши експерт „ТСУ ”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”.  2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - ...

20 Октомври 2020   Прочети ...


Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., община Ботевград

19 Октомври 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София-област за периода19-23.10.2020

          Уважаеми клиенти,    ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подм...

16 Октомври 2020   Прочети ...


Дневен център за деца и младежи с увреждания обявява свободно работно място

  Психолог (по заместване) Минималните изисквания за заемане на длъжността: Образование -  висше образование, степен „Бакалавър” по специалността „Психология“ от професионално направление психология; · Условия за стаж по специалността - няма, но с...

15 Октомври 2020   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., както следва: Раздел ІІІ. Буква Б. Имоти, които община Ботевград има готовно...

13 Октомври 2020   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ДА СЕ ВЪВЕДЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА НА 4-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА, СЧИТАНО ОТ 01.01.2021Г.

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград открива производство по издаване на общ административен акт. Община Ботевград предлага Общински съвет - Ботевград да вземе реш...

13 Октомври 2020   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

 На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че д...

12 Октомври 2020   Прочети ...


О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 17.02.2021г. до 24.02.

12 Октомври 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София-област за периода 12-16.10.2020.docx

  Уважаеми клиенти,    ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на е...

09 Октомври 2020   Прочети ...


Проектозаповед за обявяване на „Защитена зона BG0000374 Бебреш“

07 Октомври 2020   Прочети ...