Обяви

Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 10-14.02.2020

11 Февруари 2020   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  ЕН АПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВОНа основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26...

10 Февруари 2020   Прочети ...


Заповед №РД-02-15-6/31.1.2020г. издадена от МРРБ на основание чл.124а, ал.4, т.1

07 Февруари 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София-област - Община Ботевград за периода 03-09.02.2020

31 Януари 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 24.01.2020г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 24.01.2020г. № по ред Длъжност Месторабота Образование1 Психолог гр.Ботевград Висше2 Педагогически съветник гр.Ботевград Висше3 Медицинска сестра гр.Ботевград Висше4 Старши ...

29 Януари 2020   Прочети ...


писмо от ОД „Земеделие“- София област и списък на техниката подлежаща на годишен технически преглед

27 Януари 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 27-31.01.2020

24 Януари 2020   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Ботевград

О Б Я В Л Е Н И ЕНАПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на община БотевградНа основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Администр...

20 Януари 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София-област за периода 20-24.01.2020

17 Януари 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 17.01.2020г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 17.01.2020г. № по ред Длъжност Месторабота Образование1 Психолог гр.Ботевград Висше2 Педагогически съветник гр.Ботевград Висше3 Медицинска сестра гр.Ботевград Висше4 Учител,...

17 Януари 2020   Прочети ...