Обяви

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Изх.№PP-04-34-/5/07.08.2020г. на Басейнова дирекция „Дунавски район

10 Август 2020   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД

На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 10.0...

10 Август 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания за област Софийска област за периода 10-14.08.2020

Уважаеми клиенти,    ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елек...

07 Август 2020   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

                На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и ор...

07 Август 2020   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Изх.№PP-04-31-/5/04.08.2020г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“

05 Август 2020   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите - Изх.№PP-04-30-/5/04.08.2020г. на Басейнова дирекция „Дунавски район"

05 Август 2020   Прочети ...


Информационен лист по договор №BG05M9OP001-2.103-0012-C01

Административен договор №BG05M9OP001-2.103-0012-C01 - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково“ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4 по Оперативна про...

05 Август 2020   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София област за периода 27-31.07.2020.docx

 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на ел...

24 Юли 2020   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 24.07.2020г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 24.07.2020г.   № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Магистър фармацевт гр.Ботевград Висше 2 Химик-аналитик гр.Ботевград Висше 3 Учител, детска градина гр.Ботевград Ви...

24 Юли 2020   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

24 Юли 2020   Прочети ...