Обяви

ОП "Туризъм" обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Готвач“.

Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността „Готвач“. С обявата може да се запознаете в прикачения файл.   

08 Юни 2021   Прочети ...


ОП "Туризъм" обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Чистач/хигиенист“.

Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Чистач/Хигиенист“. С обявата може да се запознаете в прикачения файл. 

08 Юни 2021   Прочети ...


ОП "Туризъм" обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Работник поддръжка“.

Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Работник поддръжка“. С обявата може да се запознаете в прикачения файл. 

08 Юни 2021   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГРАД БОТЕВГРАД

  ОБЯВЛЕНИЕ   ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГРАД БОТЕВГРАД   В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект ...

07 Юни 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

         Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:            1. Раздел III. буква А. Имоти, които Общин...

07 Юни 2021   Прочети ...


Община Ботевград продължава приема на документи от кандидати за социални асистенти на социалната услуга "Асистентска подкрепа"

Община Ботевград в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А продължаване на приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за ...

02 Юни 2021   Прочети ...


Община Ботевград продължава приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга "Асистентска подкрепа"

Община Ботевград в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А продължаване на приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентс...

02 Юни 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за социален работник по проект "Приеми ме 2015"

Община Ботевград в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 по Оперативна програм...

02 Юни 2021   Прочети ...


Избори за народни представители на 11 юли 2021г.

      Видео материал за гласуване с машина

25 Май 2021   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "ВАН ХОЛДИНГ" ООД ЗА "иЗГРАЖДАНЕ НА МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В УПИ II - ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, ПАРКИНГ И ТРАФОПОСТ, КВ. 19

25 Май 2021   Прочети ...