Обяви

Обявление за подбор на персонал за социалната услуга "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства", гр. Ботевград

В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0025-C01 за реализация на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград” по...

07 Март 2023   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

07 Март 2023   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за "Реформиране на Дом за стари хора "Д-р Адриян Атанасов"

Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за „Реформиране на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“ - „Пристрояване, реконструкция и преустройство на Дом за стари хора  „Д-р Адриян Атанасов“ в УПИ VІІ-За обществено обслужващи д...

06 Март 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва:  В Раздел ХІ. Описание на имотите, които общината има намерени...

01 Март 2023   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор за експерти по проект "Грижа в дома"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ             Във връзка с договор №BG05SFPR002-2.001-0157 - „Грижа в дома в Община Ботевград“  по процедура №BG05SFPR002-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следн...

01 Март 2023   Прочети ...


Обявление за прием на заявления от кандидат - ползватели за достъп до грижа в дома

Във връзка с договор №BG05SFPR002-2.001-0157 - „Грижа в дома в Община Ботевград“  по процедура №BG05SFPR002-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следното:   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВ...

01 Март 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява процедура за подбор на домашен помощник по проект "Грижа в дома"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ             Във връзка с договор №BG05SFPR002-2.001-0157 - „Грижа в дома в Община Ботевград“  по процедура №BG05SFPR002-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следн...

01 Март 2023   Прочети ...


Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба.

24 Февруари 2023   Прочети ...


От 1-ви март се приемат заявления за наем на търговски площи за „Великденски събор – Ботевград 2023“

В дните на най – светлия християнски празник Великден Община Ботевград ще проведе шестото издание на възродения през 2016 година – Великденски събор.           Всички търговци, желаещи да се включат във „Великденски събор – Ботевград 2023“, ще бъд...

24 Февруари 2023   Прочети ...


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 2023 Г.

23 Февруари 2023   Прочети ...