Обяви

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕМОНТ НА УЛ. ГУРКО, гр. Ботевград.

12 Януари 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-о...

12 Януари 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2024 г., както следва:           Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевград ...

09 Януари 2024г.   Прочети ...


ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – БОТЕВГРАД

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – БОТЕВГРАД ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ: 1. Медицинска сестра в социалната услуга Дневен център за деца и младежи с увреждания. Код по НКПД: 22216007 Вид пра...

09 Януари 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол и капитални вложения”

Изисквания за заемане длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол и капитални вложения”: 1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър“ в професионално направление: Строителство на сгради и съоръжения, ВиК, пътно строителс...

08 Януари 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист „Контролен център за видеонаблюдение”

Изисквания за заемане на длъжността Специалист „Контролен център за видеонаблюдение”: 1. Образование – средно. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква. 3. Допълнителни изисквания: да познава нормативната уредба в о...

08 Януари 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“

Изисквания за заемане на длъжността  Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“: 1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър”. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 1 година. 3. Допълнителни ...

08 Януари 2024г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността Главен експерт „Териториално селищно устройство, кадастър и регулация, графично оформяне и техническо обс

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор по заместване за длъжността  Главен експерт „Териториално селищно устройство, кадастър и регулация, графично оформяне и техническо обслужване” към отдел „Териториално и селищно уст...

03 Януари 2024г.   Прочети ...


Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Готвач“ в Общинска почивна база „Боженишки Урвич“.

I. Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: Средно  2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността –1 година 3. Възможност за работа на смени. 4. Отговорност, инициативност,...

03 Януари 2024г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на ОУ "Васил Левски", с. Новачене

Уведомление за инвестиционно предложение на ОУ „Васил Левски“, с. Новачене за „Изграждане на физкултурен салон със съблекални в УПИ І-221, кв.27, село Новачене, община Ботевград“

02 Януари 2024г.   Прочети ...