Обяви

Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 28.10-01.11.2019

25 Октомври 2019   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 23.10.2019г.

    №  Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Монтажник, дограма гр.Ботевград Средно 3 Специалист, поддръжка гр.Ботевград Средно 4 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно/Основно 5 Учител, общоо...

23 Октомври 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 21-25.10.2019

18 Октомври 2019   Прочети ...


Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Васил Левски", гр. Ботевград.

Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Васил Левски", гр. Ботевград.

14 Октомври 2019   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 11.10.2019г.

  № Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Педагогически съветник гр.Ботевград Висше 3 Административен специалист с контролни функции гр.Ботевград Висше 4 Монтажник, дограма гр.Ботевград Висше 5 Опера...

11 Октомври 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за периода14-18.10.2019 г. за област София област

11 Октомври 2019   Прочети ...


Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ботевград

Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ботевград.

11 Октомври 2019   Прочети ...


Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Васил Левски", гр. Ботевград

Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Васил Левски", гр. Ботевград.

11 Октомври 2019   Прочети ...


Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Ботевград

Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Ботевград.

11 Октомври 2019   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е В изпълнение разпоредбата на чл.68,ал.5 от Закона за съдебната власт във връзка с избор на съдебни заседатели

О Б Я В Л Е Н И Е В изпълнение  разпоредбата на чл.68,ал.5 от Закона за съдебната власт  във връзка с  избор на съдебни заседатели от община Ботевград за Окръжен съд – София и Районен съд- Ботевград обявяваме списък на допуснатите кандидати за про...

08 Октомври 2019   Прочети ...