Обяви

Заповеди на директора на ОД “Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г.

07 Октомври 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 07-11.10.2019

04 Октомври 2019   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

  ОБЩИНА  БОТЕВГРАД               Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково” по процедура на директно пр...

03 Октомври 2019   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД               Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01  по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково” по процедура BG05M9OP001-2.0...

03 Октомври 2019   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е               Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01   - Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград” по процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално-ик...

03 Октомври 2019   Прочети ...


Писмо на директора на Областна дирекция „Земеделие“, относно предстоящ технически преглед на земеделска и горска техника

02 Октомври 2019   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 27.09.2019г.

  - №  Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Учител, начален етап на основното образование (І - ІV кл.) - НУП гр.Ботевград Висше 3 Продавач-консултант гр.Ботевград Средно 4 Медицинска сестра с.Литаково...

27 Септември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за периода 30.09-04.10.2019 за София област

27 Септември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 24-27.09.2019

20 Септември 2019   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД И СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА МАНДАТ 2020 – 2024

  На основание  ЧЛ. 68, АЛ. 1 от Закона за съдебната власт и Решение №254/15.08.2019 година, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА  ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД- БОТЕВГРАД И СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД -  ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 Г...

19 Септември 2019   Прочети ...