Обяви

Обявление на проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград

О Б Я В Л Е Н И ЕНАПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА БОТЕВГРАД На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодек...

19 Юни 2023   Прочети ...


Община Ботевград набира доброволци

  Община Ботевград набира кандидати за доброволци във връзка с изпълнението и прилагането на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни...

16 Юни 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., както следва:           1. Раздел III. Буква Б. „Имоти, които Община Ботевгр...

13 Юни 2023   Прочети ...


За провеждане публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2022 година

В изпълнение разпоредбите на чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, НАСРОЧВАМ НА 23.06.2023 ГОДИНА /петък/ от 17:00 часа в зала „Ботевград”, находяща се в сградата на община Ботевград, публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изп...

09 Юни 2023   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор на персонал за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“

Община Ботевград в качеството си на доставчик на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, считано  от 02.06.2023 г. стартира приема на документи за следната длъжност по социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграц...

02 Юни 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 02.06.2023г.

02 Юни 2023   Прочети ...


Община Ботевград обявява процедура за подбор на домашен помощник по проект "Грижа в дома"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ             Във връзка с договор №BG05SFPR002-2.001-0157 - „Грижа в дома в Община Ботевград“  по процедура №BG05SFPR002-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следн...

01 Юни 2023   Прочети ...


Обявление за прием на заявления от кандидат - ползватели за достъп до грижа в дома

            Във връзка с договор №BG05SFPR002-2.001-0157 - „Грижа в дома в Община Ботевград“  по процедура №BG05SFPR002-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следното:   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНД...

01 Юни 2023   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 26.05.2023г.

26 Май 2023   Прочети ...


Съобщение на Областна дирекция „Земеделие“ - София област за провеждане на годишни технически прегледи на земеделска и горска техника

25 Май 2023   Прочети ...