Обяви

Обявление на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост

27 Ноември 2023г.   Прочети ...


Обявяване на длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв.

24 Ноември 2023г.   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор на персонал за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“

Община Ботевград в качеството си на доставчик на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, считано  от 15.11.2023 г. стартира приема на документи за следната длъжност по социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграц...

14 Ноември 2023г.   Прочети ...


Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Ботевград обявява подбор на персонал

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА Обявява подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. Настоящата об...

14 Ноември 2023г.   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – 2024 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – 2024 г.На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Ботевград ...

14 Ноември 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Инспектор в дирекция „Местни данъци и такси“.

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Инспектор”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”.  2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изис...

10 Ноември 2023г.   Прочети ...


Съобщение за провеждане на консултации по проект на Доклад за Екологична оценка към Общ устройствен план на община Ботевград

На основание чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 15.10.2023г. – 15.11.2023г. се провеждат консултации по Предварителен проект на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към О...

10 Ноември 2023г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград за спортна площадка - футболно игрище

03 Ноември 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.

  Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2023 г.             Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализи...

03 Ноември 2023г.   Прочети ...


Обявление за подбор на персонал по проект "Грижа в дома"

            Във връзка с договор №BG05SFPR002-2.001-0157 - „Грижа в дома в Община Ботевград“  по процедура №BG05SFPR002-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следното:   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕ...

31 Октомври 2023г.   Прочети ...