Обяви

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

  На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че...

14 Май 2021   Прочети ...


Информационен ден по проект „Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград”.

13 Май 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:             Раздел III. буква Б. Имоти, които община Ботевград...

10 Май 2021   Прочети ...


Община ботевград обявява свободни работни места на длъжност "чистач/хигиенист"

В качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0035 „Патронажна грижа + в Община Ботевград“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура  BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, Община Ботевград   ОБЯВЯВА своб...

30 Април 2021   Прочети ...


Излъчване на живо на редовна сесия на Общински съвет Ботевград - 29.04.2021г.

В изпълнение на Решение 260/26.11.2020г. на ОбС - Ботевград общинската администрация осигурява онлайн излъчване на живо на заседанията на Общинския съвет. Може да наблюдавате днешното заседание на следния линк:   https://youtu.be/TwMHOkMRkwU      ...

29 Април 2021   Прочети ...


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина

   

29 Април 2021   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването за София-област за периода 26-29.04.2021

Уважаеми клиенти,    ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна н...

26 Април 2021   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 26.04.2021г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 26.04.2021г.   № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно 2 Носач-товарач, стоки гр.Ботевград Средно 3 Монтажник, произво...

26 Април 2021   Прочети ...


Заповед за отчуждаване на части от поземлени имоти по реда на глава III от ЗОС

20 Април 2021   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021г.

         Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., както следва:             Раздел III. буква В. Имоти, върху които о...

14 Април 2021   Прочети ...