Обяви

Община Ботевград обявява подбор за длъжността управител на ЦНСТДМУ "Д-р Петко Иванов"

Община Ботевград, в качеството си на доставчик на социални услуги, стартира от 11.12.2023 г прием на документи за социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ ,,Д-р Петко Иванов“, за следната длъжност:   Уп...

08 Декември 2023г.   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на "ДЖАМБО СВ", с. Гурково

06 Декември 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да приеме Програма управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2024 г.

06 Декември 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да приеме Стратегия за управлението на общинската собственост в Община Ботевград за периода 2024 -2027 г.

06 Декември 2023г.   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по заместване за длъжността Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси”.

Изисквания за заемане на длъжността  Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“: 1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър”. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 1 година. 3. Допълнителни ...

30 Ноември 2023г.   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект "Грижа в дома"

Във връзка с договор №BG05SFPR002-2.001-0157 - „Грижа в дома в Община Ботевград“  по процедура №BG05SFPR002-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представяме следното:   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПР...

30 Ноември 2023г.   Прочети ...


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ НОВАЧЕНЕ - БОЖЕНИЦА

29 Ноември 2023г.   Прочети ...


Решение №826 от 21 ноември 2023 г. на МС

Решение №826 от 21 ноември 2023 г. на МС за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект  „Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“, участък от км 161+367 до км 194+164.89, на тери...

27 Ноември 2023г.   Прочети ...


Обявление на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост

27 Ноември 2023г.   Прочети ...


Обявяване на длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв.

24 Ноември 2023г.   Прочети ...