Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020г.

10 Март 2020 Прочетена 70

 

         Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., както следва:

           Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица през 2020 г. да се допълни със следните имоти:

         - в УПИ ХLІ-1414, кв. 32 по регулационния план на вилна зона „Зелин” със Стела Петкова Динова;

         - в УПИ ІV-125 в кв. 54 по регулационния план на с. Боженица  с Петър Димитров Столев.


Назад

Последни обяви

Prev Next