Анкета във връзка с разработването на Програма за опазване на околната среда за периода 2022-2028 г.

11 Април 2022 Прочетена 49

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД,

Във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2022-2028 г., Общинска администрация Ботевград провежда анкетно проучване за мнението на гражданите, заинтересованите страни и бизнеса по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на общината.

Целта на проучването е да се информира обществеността за разработването на тази стратегическа програма, да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.

Анкетната карта е анонимна и може да бъде попълнена на следния линк https://forms.gle/CrayebUivNd4Y2457  в срок до 30.04.2022 г.

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!


Назад

Последни обяви

Prev Next