Дневен център за деца и младежи с увреждания обявява свободно работно място

15 Октомври 2020 Прочетена 72

 

Психолог (по заместване)

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образование -  висше образование, степен „Бакалавър” по специалността „Психология“ от професионално направление психология;

· Условия за стаж по специалността - няма, но стажът и опитът се считат  за предимство;

· Наличието на надграждаща образователно-квалификационна степен магистър по детско-юношеска психология или по клинична психология е предимство.

·         Допълнителни изисквания: компютърна грамотност

·         Характер на работата:  Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и младежите. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения.

Извършва пряка индивидуална или групова работа с потребителите за изграждане на умения за: преодоляване на трудности в ежедневието и интегриране в обществото, като се използват оптимално наличните възможности на децата и младежите с акцент върху социалното възстановяване и придобиване на умения за самостоятелност. Прилага различни видове творчески дисциплини и разнообразен набор от творчески техники за осигуряване на възможности за израз на преживяванията, чувствата и емоциите на потребителите.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next