Инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за твърдофазна ферментация и монтиране на вакуум барабанен филтър“ в поземлен имот с идентификатор 05815.303.27, площадка на „Биовет“ АД, гр.Ботевград

27 Декември 2019 Прочетена 104
Списък от файлове
Инвестиционно предложение

Назад

Последни обяви

Prev Next