Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

13 Април 2022 Прочетена 41

 

         Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:

 

            1.3. Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение да прекрати съсобственост с физически или юридически лица да се допълни със следният имот:

 

            - Урегулиран поземлен имот I-1276 в кв. 64 по регулационния план вилна зона „Зелин“.


Назад

Последни обяви

Prev Next