Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г.

13 Юли 2022 Прочетена 39

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., както следва:

В Раздел III. буква Д. Имоти, които община Ботевград има намерение да предостави под аренда се включват следните имоти: 

Поземлени имоти с идентификатори: 12238.28.14, 12283.28.14, 12283.28.15, 12283.28.17, 12283.28.21, 12283.28.22, 12283.28.25, 12283.28.45, 12283.28.33, 12283.28.47, 12283.28.35, 12283.28.40, 12283.28.7, 12283.28.38, 12283.31.4, 12283.31.10, 12283.31.14, 12283.31.15, 12283.31.23, 12283.31.35, 12283.32.1, 12283.32.2, 12283.32.4, 12283.32.7, 12283.33.5, 12283.33.6, 12283.33.7, 12283.33.8, 12283.34.1, 12.283.34.7, 12.283.34.12, 12283.31.27, 12283.214.310, 12283.28.2, 12283.28.42 по КК и КР на с. Врачеш, община Ботевград. 

     


Назад

Последни обяви

Prev Next