Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи

11 Май 2023г. Прочетена 272

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинска собственост и чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №35/23.02.2023 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи

Списък от файлове
Обява

Назад

Последни обяви

Prev Next