Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността Главен експерт „Териториално селищно устройство, кадастър и регулация, графично оформяне и техническо обс

03 Януари 2024г. Прочетена 210

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор по заместване за длъжността  Главен експерт „Териториално селищно устройство, кадастър и регулация, графично оформяне и техническо обслужване” към отдел „Териториално и селищно устройство“

 

Изисквания за заемане длъжността Главен експерт „Териториално селищно устройство, кадастър и регулация, графично оформяне и техническо обслужване”  :

1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 2 години.

3. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност - MS Office, AutoCAD, ArchiCAD да познава нормативната уредба свързана с познаване и ползване на нормативната уредба по ЗУТ.

4. Качества: работа в екип, комуникативни умения, професионална компетентност.

5. Дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация.

6. Допълнителни изисквания, носещи предимство:

- Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия. 

 

Кратко описание на длъжността:

Обработка на преписки, свързани с инвестиционни проекти и разрешения за строеж. Отговори на писма, жалби и други. Изготвяне удостоверения по ЗУТ и ЗКИР. Извършване на справки и обслужване на граждани. Изготвяне на комбинирани скици за пълна или частична идентичност на поземлен имот.  Графично оформяне на чертежи и проекти. 

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград - свободен текст.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова / служебна книжка или УП-3.

5. Документи за придобита квалификация.

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Срок за подаване на документите от  03.01.2024г. до 19.01.2023 г. включително.

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦAO на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

 ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград             

 


Назад

Последни обяви

Prev Next