Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист в отдел „Териториално и селищно устройство“

03 Декември 2019 Прочетена 229

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: средно / средно-техническо
2. Професионален опит: не се изисква
3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професионална компетентност.
4. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност - работа с  MS Office  и  специализиран технически  софтуер.

Кратко описание на длъжността:

Извършва справки и обслужване на граждани: осъществява достъп по електронният портал на „Кадастрално-административната информационна система“/КАИС/ на Агенцията по кадастър, приемане, обработка и предаване на заявления от и към Агенцията и извършване на справки за движението им. Отговаря за правилното водене и съхранение на документите, които се изготвят и стриктното спазване на сроковете за изготвянето им.

Необходими документи:

1.  Заявление за работа – свободен текст
2. Автобиография
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен
4. Копие от трудова книжка
5. Документи за придобита квалификация  /ако има/

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите от  03.12.2019г. до 31.12.2019г. включително.

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.
Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград            


Назад

Последни обяви

Prev Next